UNIFIT 035

Изолация за Скатен покрив | λD=0.035 W/mK | MW-EN13162-T2-AFr5
Knauf - UNIFIT 035 - Unifit 035 BG
Knauf - UNIFIT 035 - roof-insulation-above-rafters
 • Много добри топлоизолационни характеристики
 • Негорим материал: Клас по реакция на огън A1, според стандарт EN 13501-1
 • Лесен и бърз монтаж
 • Предимства, произтичащи от ECOSE® Technology: по-мека на допир, по-малко прах и без мирис

Област на приложение

Наклонен покривТаван

Сертификати и атестация

CEEPDIndoor Air Comfort® GoldDeclareEUCEBECOSE® Technology

Описание и подробности

Unifit 035 е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява отлична топло-, звуко- и пожарозащита. Код за обозначаване: MW-EN13162-T2-AFr5

Свойства на продукта
 • Много добри топлоизолационни характеристики
 • Негорим материал: Клас по реакция на огън A1, според стандарт EN 13501-1
 • Лесен и бърз монтаж
 • Предимства, произтичащи от ECOSE® Technology: по-мека на допир, по-малко прах и без мирис
 • Лесна за рязане и работа
 • Ефективен транспорт и запълване на пространството
 • Устойчив на стареене
 • Устойчив на микроорганизми и гризачи
 • Отлични кредити за устойчивост
 • Идеален за LEED, BREEAM, DGNB, WELL проекти
Бележки за приложение

-

Област на приложение

Unifit 035 с Ecose® Technology е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за пожарозащита на скатен покрив (топлоизолация между и под гредите) и скатен покрив (топлоизолация между и над гредите), както и други сградни елементи, при които изолацита не е подложена на механично натоварване.

Документи

Декларация за изпълнение
 • Декларация за експлоатационни показатели: G4222LPCPR
 • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

Технически данни

Варианти на продукта и опаковки