SMARTROOF BASE

Изолация за Плосък покрив | λD=0.035 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)30-TR7.5-PL(5)300-WS-WL(P)
Knauf - SMARTROOF BASE - SmartRoof Base BG
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Отлични топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, стабилност и компактност, устойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж

Област на приложение

Плосък покрив

Сертификати и атестация

EUCEBCE

Описание и подробности

SmartRoof Base е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Код за обозначаване: MW-EN13162-T5-CS(10)30-TR7.5-PL(5)300-WS-WL(P)

Свойства на продукта
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Отлични топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, стабилност и компактност, устойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж
Бележки за приложение

Топлоизолационните плочи SmartRoof Base са подходящи за прилагане под всички видове хидроизолационни мембрани в система плосък покрив. Лесно се монтират върху стоманобетонна повърхност и профилна стоманена конструкция.

Област на приложение

SmartRoof Base е предназначен за топло- и пожарозащита, както и за звукоизолация на плосък покрив.

Документи

Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224LPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

Технически данни

Варианти на продукта и опаковки