• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Sockel-Dicht - 55086 Sockel Dicht 25 kg

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  CE

  Ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Sockel-Dicht

  Ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα έναντι της υγρασίας για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης
  • Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανωτικό υπογείων
  • Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα AbP-AB074-03 και 084-03
  • Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
  • Αδιαπέραστα από το νερό

  Πεδίο εφαρμογής

  Εξωτερικοί τοίχοι/ Όψεις
  55086 Sockel Dicht 25 kg
  Ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Sockel-DichtΕλαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα έναντι της υγρασίας για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Το Sockel-Dicht είναι ανόργανο επαλειφόμενο κονίαμα που γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις, σαν ελαστομερές σφραγιστικό υπογείων. Πιστοποιημένο επαλειφόμενο ελαστομερές σφραγιστικό υπογείων ( τύπος MDS) για εφαρμογή σύμφωνα με το DIN 18533 και (τύπος CM) για εφαρμογή σύμφωνα με το DIN 18534.

  • Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανωτικό υπογείων
  • Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα AbP-AB074-03 και 084-03
  • Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
  • Αδιαπέραστα από το νερό
  • Ιδιαίτερα ελαστομερή
  • Γεφυρώνουν τριχοειδείς ρηγματώσεις μέχρι 0,2 mm
  • Μπορεί να βαφτεί και να σοβατιστεί
  • Εφαρμόζεται με βούρτσα και σπάτουλα
  • Δεν περιέχει διαλύτες
  • Εφαρμόζεται με το χέρι

  Ανόργανο, υψηλής ποιότητας ελαστομερές σφραγιστικό υπογείων Για την στεγάνωση πλακών που εδράζονται επί φυσικού εδάφους έναντι της ανιούσας υγρασίας είτε από την αύξηση των υδάτων στον υδροφόρο ορίζοντα (DIN 18195-4, παράγραφος 7.4) Για ζώνη οριζόντιας στεγάνωσης μέσα και στην βάση έδρασης των τοίχων (DIN 18195-4, παράγραφος 7.2) Για στεγάνωση έναντι υγρασίας από όμβρια ύδατα αποστράγγισης (DIN 18195-6, παράγραφος 9)

  Έγγραφα

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Sockel-Dicht