• Προϊόντα & Συστήματα
  • Όμιλος
  • Αρχείο Εγγράφων
  • Knauf - Pastol Flex - 10300 0082 PASTOL Flex

    Pastol Flex

    Οργανικό ετοιμόχρηστο υλικό
    • Εξαιρετική ελαστικότητα

    Πεδίο εφαρμογής

    Εξωτερικοί τοίχοι/ Όψεις
    10300 0082 PASTOL Flex
    Pastol FlexΟργανικό ετοιμόχρηστο υλικό

    Περιγραφή & Λεπτομέρειες

    Οργανικό ετοιμόχρηστο υλικό για τελικό επίχρισμα μονωτικών πλακών

    • Εξαιρετική ελαστικότητα

    Κωδικοί & Συσκευασίες

    Pastol Flex