• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ - 79879 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π ΓΙΑ CD60 27 32 TEM

  Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ

  Για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων μεταξύ των μεταλλικών προφίλ οροφής
  • Απλή και ασφαλής σύνδεση μεταξύ του κύριων και δευτερευόντων οδηγών μιας οροφής
  • Εύκολη ευθυγράμμιση των προφίλ με πτερύγια ρύθμισης
  • Ακρίβεια εφαρμογής με τα προφίλ οροφών της Knauf
  • Μπορεί να συνδεθεί απευθείας πάνω από το συνδετήρα Μ, ή το συνδετήρα Χ, της Knauf

  Πεδίο εφαρμογής

  Οροφές
  79879 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π ΓΙΑ CD60 27 32 TEM
  Συνδετήρας Π για CD-ΠροφίλΓια τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων μεταξύ των μεταλλικών προφίλ οροφής

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Επιτρέπει την απλή και ασφαλή σύνδεση μεταξύ των κύριων και δευτερευόντων οδηγών του μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής από προφίλ CD.

  • Απλή και ασφαλής σύνδεση μεταξύ του κύριων και δευτερευόντων οδηγών μιας οροφής
  • Εύκολη ευθυγράμμιση των προφίλ με πτερύγια ρύθμισης
  • Ακρίβεια εφαρμογής με τα προφίλ οροφών της Knauf
  • Μπορεί να συνδεθεί απευθείας πάνω από το συνδετήρα Μ, ή το συνδετήρα Χ, της Knauf
  • Απαιτείται 1 συνδετήρας Π ανά σημείο σύνδεσης

  Ο συνδετήρας Π χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διασταυρούμενων συνδέσεων προφίλ CD: 60x27

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ