• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Συνδετήρας Τ με δυνατότητα στρέψης για προφίλ CD 60X27 - 615645 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ T ΣΤΡΕΨΙΜΟΣ 100 ΤΕΜ

  Συνδετήρας Τ με δυνατότητα στρέψης για προφίλ CD 60X27

  Για τη δημιουργία διασταυρούμενων μη ορθογώνιων συνδέσεων μεταξύ των προφίλ
  • Απλή και ασφαλής σύνδεση του κύριου με το δευτερεύοντα οδηγό μιας ψευδοροφής
  • Δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας σύνδεσης
  • Μπορεί να λυγίσει με ένα μόνο δάχτυλο
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή του ακριανού προφίλ

  Πεδίο εφαρμογής

  Οροφές
  615645 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ T ΣΤΡΕΨΙΜΟΣ 100 ΤΕΜ
  Συνδετήρας Τ με δυνατότητα στρέψης για προφίλ CD 60X27Για τη δημιουργία διασταυρούμενων μη ορθογώνιων συνδέσεων μεταξύ των προφίλ

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Ο συνδετήρας Τ με δυνατότητα στρέψης είναι μια εναλλακτική λύση για το συνδετήρα Τ, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση κυρίων και δευτερευόντων οδηγών που συγκλίνουν υπό γωνία. Μπορεί να περιστραφεί έτσι ώστε οι συνδέσεις προφίλ να είναι δυνατές σε όλες τις γωνίες. Κατά την εγκατάσταση, απαιτείται ελάχιστος χώρος μεταξύ της φέρουσας οροφής και της ψευδοροφής. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή του των ακριανών προφίλ μιας ψευδοροφής σε μονόπλευρη διάταξη.

  • Απλή και ασφαλής σύνδεση του κύριου με το δευτερεύοντα οδηγό μιας ψευδοροφής
  • Δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας σύνδεσης
  • Μπορεί να λυγίσει με ένα μόνο δάχτυλο
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή του ακριανού προφίλ
  • Εύκολη κατασκευή με περιστρεφόμενη άρθρωση

  Ο συνδετήρας Τ με δυνατότητα στρέψης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διασταυρώσεων προφίλ σε μη ορθές γωνίες. Χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι κύριοι και οι δευτερεύοντες οδηγοί του μεταλλικού σκελετού μίας ψευδοροφής δεν είναι σε ορθή γωνία μεταξύ τους. Για κάθε σημείο σύνδεσης απαιτούνται 2 συνδετήρες. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα κατάλληλος για μονόπλευρη τοποθέτηση στις ακραίες περιοχές της ψευδοροφής. Σε αυτά τα σημεία απαιτείται μόνο 1 συνδετήρας ανά σημείο σύνδεσης.

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Συνδετήρας Τ με δυνατότητα στρέψης για προφίλ CD 60X27