• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf - FKD-N THERMAL 2 - FKD-N Thermal 2 BG

  Сертификати и атестация

  EUCEBCE

  FKD-N THERMAL 2

  Изолация за Контактна фасада (ETICS) | λD=0.035 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-AFr5
  • Противопожарна защита - Клас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, висока паропропускливост, постоянство на размерите, естествен и дълговечен материал - устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи

  Област на приложение

  Външна стена / Фасада
  FKD-N Thermal 2 BG
  FKD-N THERMAL 2Изолация за Контактна фасада (ETICS) | λD=0.035 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-AFr5

  Описание и подробности

  FKD-N Thermal 2 е компактна плоча от каменна минерална вата с двуслойна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има много добри топлоизолационни характеристики - нисък коефициент на топлопроводност, което осигурява отлична топлинна защита на сградата. FKD-S Thermal е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Код за обозначаване: MW-EN13162-T5-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-AFr5

  Свойства на продукта
  • Противопожарна защита - Клас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, висока паропропускливост, постоянство на размерите, естествен и дълговечен материал - устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи
  Бележки за приложение

  За по-лесна работа повърхността на всяка плоча FKD-N Thermal 2 е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

  Област на приложение

  FKD-N Thermal 2 е предназначен за топло- и звукоизолация и противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

  Документи

  Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224LPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
  Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

  Технически данни

  Варианти на продукта и опаковки

  FKD-N THERMAL 2