FKD-N THERMAL

Изолация за Контактна фасада (ETICS) | λD=0.034 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-WL(P)-AFr5
Knauf - FKD-N THERMAL - FKD-N Thermal BG
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.034 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, висока паропропускливост, постоянство на размерите, естествен и дълговечен материал - устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи

Област на приложение

Външна стена / Фасада

Сертификати и атестация

EUCEBCE

Описание и подробности

FKD-N Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има много добри топлоизолационни характеристики- нисък коефициент на топлопроводност, което осигурява отлична топлинна защита на сградата. FKD-N Thermal е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Код за обозначаване: MW-EN13162-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-WL(P)-AFr5

Свойства на продукта
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.034 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, висока паропропускливост, постоянство на размерите, естествен и дълговечен материал - устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи
Бележки за приложение

За по-лесна работа повърхността на всяка плоча FKD-N Thermal е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

Област на приложение

FKD-N Thermal е предназначен за топло- и звукоизолация, както и противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

Документи

Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224MPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

Технически данни

Варианти на продукта и опаковки