• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf - FKD-S THERMAL - FKD-S Thermal BG
  Сертификати и атестация
  EUCEBCE

  FKD-S THERMAL

  Изолация за Контактна фасада (ETICS) | λD=0.035 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, висока паропропускливост, постоянство на размерите, естествен и дълговечен материал - устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи
  Област на приложение
  Външна стена / Фасада
  FKD-S Thermal BG
  FKD-S THERMALИзолация за Контактна фасада (ETICS) | λD=0.035 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)

  Описание и подробности

  FKD-S Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има много добри топлоизолационни характеристики - нисък коефициент на топлопроводност, което осигурява отлична топлинна защита на сградата. FKD-S Thermal е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Код за обозначаване: MW-EN13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)

  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, много добри якостни характеристики, висока паропропускливост, постоянство на размерите, естествен и дълговечен материал - устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи

  За по-лесна работа повърхността на всяка плоча FKD-S Thermal е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

  FKD-S Thermal е предназначен за топло- и звукоизолация и противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и за изпълняването на негорими противопожарни ивици.

  Документи

  Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224LPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
  Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

  Технически данни

  Варианти на продукта и опаковки

  FKD-S THERMAL